Welkom bij basisschool De Dijck

De Dijck wil zich de komende jaren verder profileren als een veilige, betrouwbare en gezonde school. In onze huisstijl komt ons symbool RAN de rups steeds terug. RAN symboliseert de ontwikkeling die leerlingen op De Dijck doormaken:

Het kind is als een kleine rups. Elke leerling is uniek in zijn soort en voedt zich gedurende de leerjaren met een veelheid aan cognitieve, sociale, emotionele en maatschappelijke vaardigheden om vervolgens als een prachtige vlinder met zijn eigen bontgekleurde talenten uit te vliegen op goede hoogte. Wij proberen om hier tijdens de gehele schoolperiode zo goed mogelijk bij aan te sluiten.

Dit doen we door de leerling centraal te stellen. Hiervoor maken we gebruik van de eerder aangehaalde metafoor van de rups RAN.
De naam RAN staat voor de sleutelwoorden rustig R, aardig A en netjes N. Dit is een duidelijke verwoording van wat wij als school belangrijk vinden en willen uitdragen:

  • Veiligheid.
  • Geborgenheid .
  • Respect voor de ander.
  • Rustig "klimaat" binnen onze hectische maatschappij.

De rups is gekozen vanwege de ontwikkeling van een rups:

  • Uniek in zijn soort.
  • Hij groeit door zich te voeden met een veelheid aan gevarieerd voedsel.
  • Het cocon als veilig omhulsel waarin hij de tijd krijgt om zich te ontpoppen tot een prachtige bontgekleurde vlinder, klaar om uit te vliegen op goede hoogte.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt aan het eind van elke maand in de ouderapp Parro geplaatst.