Het Team

Ieder jaar wordt de groepsindeling opnieuw vastgesteld. Hierover vindt afstemming plaats in het team. Het aantal te formeren groepen wordt besproken met de medezeggenschapsraad.

De groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:

groep leerkrachten
1-2 rood Jennifer Aalbrecht, Martine Sas
1-2 groen Winnie Booster, Lidy Warffemius
3 Rianne van de Kamp, Majet Hoogeveen
4 Marlies Heijsman, Brenda van Wijk
5 Greet Klinge, Brenda van Wijk
6 Renee Patijn, Dorathea Linsen
7 Rianne van Oosterom, vacature
8 Ron Gram, Dorathea Linsen

Toelichting op de indeling en bezetting van de groepen:

  • Directeur: Leontien Stofbergen (ma, di, do, vrij)
  • Intern begeleider: Karin Jobse (ma, di, do)
  • Bouwcoördinatoren: Rianne van de Kamp (onderbouw), Marlies Heijsman (bovenbouw)
  • Leraarondersteuners: Nannie de Zoete (ma, di, wo en do), Jolanda van Ast (wo)
  • Onderwijsassistente: Claudia Dijkshoorn (do en vrij)
  • Schoolassistente: Patricia van den Berg (elke ochtend)
  • HB-specialist Ron Gram is elke vrijdag aanwezig.