Klachtenregeling

De klachtenregeling is te vinden op de website van SIKO; www.siko.nl.

Alle scholen hebben een intern contactpersoon aangesteld. Bij ons is dat Renee Patijn.