Klachtenregeling

De klachtenregeling is te vinden op de website van SIKO.

Alle scholen hebben een intern contactpersoon aangesteld. Bij De Dijck is dat Renee Patijn.