De ouderraad

De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bestaat uit drie onderdelen:
*tegemoetkoming in de kosten van de overblijf
*een gedeelte voor alle activiteiten als Sint, Kerst, Pasen, Koningsspelen, etc.
*een gedeelte voor het schoolreisje (groep 1 t/m 7) of het kamp (groep 8)

Aan het begin van het schooljaar worden via Schoolkassa de betreffende bijdrages geïnd. De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Bij alle extra activiteiten, die de school onderneemt, moeten alle leerlingen aan deel kunnen nemen. Dit geldt ook voor de leerlingen waarvan de ouders geen ouderbijdrage betalen.