Financiële ondersteuning

Stichting Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via 111 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 75% van alle Nederlandse gemeenten, biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

Ouderinfo: Wat kan aangevraagd worden?

Jeugdfonds sport en cultuur

Meedoen met sport of cultuur? Maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds helpt en betaalt de contributie!

Jeugdfonds sport en cultuur Zuid Holland

Intermediairs Maassluis